logo

Тест по български език за 8 клас изходно ниво. Тестове по руски език за проверка на входното и изходното ниво на учениците 5.

Тест по български език за 8 клас изходно ниво Rating: 6,2/10 625 reviews

изходно ниво български език 3 клас

Тест по български език за 8 клас изходно ниво

Презентации: Свалянето на презентации от slideshare. В тях щяха да отглеждат своите гълъбчета. Сайтът съдържа различни по вид занимания: — забавни и полезни от различен тип, заслужава си да ги разгледате. Налична е информация за формата на състезанието: време за провеждане по години, дейности по организацията, заявка за участие по образец, която може да се изтегли от страницата. Секцията е раздел с интересни въпроси, на които децата могат да се опитат да отговорят във форум и така да упражнят четенето и писането. Публикациите ѝ в научни списания и монографии и докладите ѝ на международни форуми и конгреси, са посветени на проблемите на web-обучението, контрола на резултатите от обучението, формирането на лингвокултурна компетентност, използването на различните жанрове в ранното чуждоезиково обучение, методиката на обучение на деца от предучилищна степен, на ученици от начална и средна училищна степен, на използването на театрални и игрови дейности в обучението по руски език, на интегрираното развитие на речевите умения.

Next

Външно оценяване на учениците от 6. клас

Тест по български език за 8 клас изходно ниво

Всяка една задача от тестовете за 5. От изброените глаголи подчертай само тези, които са в сегашно време. Кое от изброените речникови значения съответства на думата авантюра a Рискована постъпка, при която се разчита на случаен успех и чиито последици са непредвидими б Идея за някакво действие, за ново начинание и за осъществяването му в Устройство за определяне местонахождението на някакъв обект г Възникване на едно явление под въздействието на друго 9. Тогава българската конница внезапно ги връхлетяла и им нанесла голямо поражение. Всяка тема завършва с проверяващи от различно естество.

Next

Външно оценяване на учениците от 6. клас

Тест по български език за 8 клас изходно ниво

Приложени са два текста за преразказ, което дава възможност на учителя за избор. Максималният брой точки на тестовете за 7. В помагалото е показано как се формира крайният резултат, а също така са приложени две таблици за преобразуване на точките в оценки. Българите предвидливо се изтеглили зад укрепленията, а императорът загубил търпение и отплавал с един от корабите си. В секция пък са предоставани интересни тестове, може да се опитате да ги решите. На тази страница имате достъп до състезанията по Български език и литература, организирани от сдружението на учителите филолози. Георгиева — тест обобщение по учебника на Просвета, разработен от Кремена Ковачева — тест с 11 въпроса и варианти за отговор.

Next

Тестове по Български език за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 5.

Тест по български език за 8 клас изходно ниво

С нова победа на юг от Стара планина хан Аспарух принудил императора да иска мир. В коя от изброените синонимни думи има правописна грешка? Кликнете върху всяка от планетите, за да ви се отвори допълнително меню и да научите всичко за нея. Най-хубавото е, че уроците са не само за изучаване на английски език, а също на , Избира се от знамената в горния, десен ъгъл на страницата. Естествено има и раздел с за различни възрасти. Войниците му приели това за бягство и безредно отстъпили. А Ян Бибиян, Б Дяволчето В Запознанство. Махова — Презентация в 14 слайда по учебника на Булвест 2000.

Next

Тест по БЕ/изходно ниво/ 3 кл.: 3 клас, бг език, изходно

Тест по български език за 8 клас изходно ниво

Прочетете текста и отговорете на въпроса: Хан Аспарух заселил племената си в областта Онгъл в устието на р. Мъжките пееха по дърветата, а женските търсеха удобни хралупи. Отзад откъм дългата редица конници се чуваха гласове и тропот на копита но те не нарушиха околното спокойствие както хвърлена шепа камъчета не би раздвижила дълбината на огромно зелено езеро. Министерството на образованието и науката за първи път организира външно оценяване на знанията и уменията на учениците от 6. В кое изречението сказуемото е съставно глаголно? Троян — Презентация в 19 слайда по учебника на Просвета, разработена от Мария Филипова.

Next

Тестове по руски език за проверка на входното и изходното ниво на учениците 5.

Тест по български език за 8 клас изходно ниво

Има възможност за многократно прослушване на правилното произношение, както и да се съсредоточим върху изписването на всяка думата. Отделено е място и на библейска тематика. Наличен е , където новите думи могат да се преговарят и има бърза връзка между речника за начинаещи и напреднали. Тук учениците се сблъскват с различни граматически особености, правила за съставяне на изречения, обогатяване на речниковия запас. Най-малките смислоразличителни елементи в потока на речта са: а думите; б морфемите; в словосъчетанията. Прочети изречението и подчертай прилагателното име в него. Мъдростта на народа е събрана в приказки песни пословици поговорки.

Next

Тест по БЕ/изходно ниво/ 3 кл.: 3 клас, бг език, изходно

Тест по български език за 8 клас изходно ниво

Важен компонент в теста за входно ниво в 5. Словообразувателни морфеми тези морфеми, с които образуваме нови думи са:. Слънчевото затъмнение е астрономично ……………………, при което слънцето става изцяло или частично невидимо за земния наблюдател. Когато се наситя да те гледам, ще те целуна и ще си отида. Примерните тестове за установяване на входното и изходното ниво на учениците са разработени както в помощ на учителя, така и на учениците, които изучават руски като първи чужд език. Всеки който се чувства българин трябва да познава народното творчество и да пие от извора му с пълни шепи и с интерес. След урока знанията се упражняват с разнообразни.

Next

изходно ниво български език 3 клас

Тест по български език за 8 клас изходно ниво

На кого принадлежат следните стихове? Колко запетаи са пропуснати в текста? В кой ред съществителното име дързост е членувано правилно? Както за затвърждаване на новите думи, така и за правопис. Добави личните местоимения и определи лицето и числото на глаголите. Примерна самостоятелна работа 1 зад. Има лесен достъп до тестовете и отговорите както по години, така и по класове. Христо Смирненски е псевдоним на ………………………………………………………. Във филма участва извесна актриса.


Next

Тестове по Български език за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 5.

Тест по български език за 8 клас изходно ниво

Писах през нощта домашната работа по литература, затова на следващия ден спах до обяд. Най-напред отиде в дъбовата гора. А син, синее, синчец;Б син, синът, сина;В син, мокасини, синигер. Тестовете за отчитане на изходното ниво в 5. Фактът, че повечето публикации са разработени от деца ги прави лесно достъпни и разбираеми. Възползвайте се от този чудесен сайт за безплатно онлайн обучение! Действията му предизвикали тревога във Византия и през лятото на 680 г. Текстът е предназначен за: а ученици б учени историци в студенти по история г екскурзоводи 4.


Next