logo

Макал лакаптар учкул создор. Эн Жакшы Каалоо Создор

Макал лакаптар учкул создор Rating: 5,3/10 773 reviews

Учкул Создор Кыргызча

макал лакаптар учкул создор

Акылсыз көзүнө илбейт Атасынын насаатын. Бирок ар бир кадамын Кудай башкарып турат. Home Теги Posts tagged with 'накыл создор'. Айыбын айтсаң жек көрсө Акыры бир күнү кыйрайт. Акмакка ата болгондун Башынан кайгысы кетпес. Кусейин Карасаев Накыл сөздөр 1 бөлүм. Ал эми достору болсо Ого бетер качышат.

Next

Сулайман пайгамбардын накыл сөздөрү

макал лакаптар учкул создор

Ал эми акылсыздын оюу Болсо асмандын башы. Кеңешип кылган иштер бекем болот. Шараптын ичине түшүп, Көп ичкендин үйүндө. Айткан акылдарыңды Кабыл алып, тескери, Жек көрүп калат, ичинен. Жакшы жар тапкан жакшылык тапканы, Теңирден ырайым алганы. Ошол сырларды ачуу Падышалардын аброюн көтөрөт. Түшүнүккө ээ болгун, Ал күмүштөн да баалуу.

Next

Учкул Создор Кыргызча

макал лакаптар учкул создор

Өлүм менен өмүр Тилдин колунда, Сөзмөрлөр сөзүнүн Мөмөсүнөн жешет. Бардык кылган иштерин Пенде туура деп ойлойт, А бирок тараза — Кудай. Кедейге кайрым кылганың Кудайга карыз бергениң. Адамдардын ойлору Тереңден аккан суу сымал. » 14Каалга ашык-машыгын айланат, Жалкоо төшөгүндө оодарылат. Түрлүү-түркүн оокат-аш Акылмандын үйүндө, Ал аны уруна билет.

Next

Кыргызча Накыл Создор

макал лакаптар учкул создор

Менменсигендер менен Олжолош болуудан көрө Момундардын арасында Сыпайы жашоо өйдө. » деген бала — Каракчынын шериги. Өзүн көрсөткүсү келген жыгылуусуна шашып, акыры бир күнү кулайт. Баштыктагы таштар да Ошонун кол алдында. Оо уулум, атаң шаттансын, Төрөгөн энең сүйүнсүн! А Теңир мунуңду көрүп, Тийиштүү сыйлыгың берет. Сонуну создор экен, баары эле эмнеге орусча, кыргызча создор жокпу? Оозуңдан жакшы кеп чыкса Ичим жылып, сүйүнөм.

Next

Учкул сөздөр

макал лакаптар учкул создор

Адамдын ички оюнун тазалыгын сүйгөндүн сүйлөгөнү жагымдуу. Оозун жаап отурса Акмак деле көсөмдөй, наадан деле акылдуудай көрүнүшү ыктымал. Чайпалган кайык ичинде Жатып чыккандай болосуң. Бузулган уулдун үстүнөн Эстүү кул бийлик жүргүзүп, Агайын менен бир катар Ортоктош болот мураска. Ишенимдүү элчи да Мырзасына ошондой, Мырзасын ал кубантат. Сойку — чыккыс тунгуюк, Аягы суюк — тар кудук, Түшсөң чыга албайсың.

Next

Эн Жакшы Каалоо Создор

макал лакаптар учкул создор

Көкүрөгүңө жазып, Көңүлүңө түйүп ал, Ошондо балам жыргайсың. Мээрим менен адилеттүүлүк — Падышанын жөлөгү. Акылман болгуң келсе, Айткан кеңешти ук, Айбыңды айтса кабыл ал. Билимсиздик жакшы эмес, Чалынасың, шашпагын! Байлык түбөлүк эмес, Бийлик түбөлүк эмес. Тынчыңды алган чоң кенчтен Жаратканды урматтап, Кембагал өткөнүң артык. Көзүн ымдап, мылжыңдап, Бир айланы ойлоп таап, Кесе тиштеп эринин Арам оюн аткарат. Эр көкүрөк жоокерден, Чыдамдуусу жакшыраак.

Next

Эн Жакшы Каалоо Создор

макал лакаптар учкул создор

Маанилүү кеп жүргөндө Олтуруп калат кеп-сөзсүз. Сабап, жазалап койсоң, Үзүлүп кетпейт чыбыктан. Жаханнанын ичи да Кудай үчүн белгилүү. Шылдыңкөйлөргө жаза, Акмактарга таяк белен. Курмандыгын бузуктун Теңир абдан жек көрөт. Чыныдагы шараптын, Кыпкызыл болуп көбүктөп, Тегиз гана жайылып, Көлкүлдөшүн караба! Акылсызга туш болсо Ысырап кылганды билет.


Next

Сулайман пайгамбардын накыл сөздөрү

макал лакаптар учкул создор

Пенде бардык жолдорун Туура деп ойлойт ичинен. Бул жагынан алып караганда вариантында жана варианты вариантында У. Төлөөргө чамаң жетпесе Не керек азапка барып? Падышанын оозунан Кудайдын өкүмү чыгат: жаңылбаш керек, сотто, ал. Анткени ак тактыны Адилеттик бекемдейт. Акыл менен иш кылган ийгиликке жетишет. Түшүнүктүүгө бир сөгүш наадан жеген жүз камчыдан алда канча таасирдүү. Таяктан калган жарааттар, Жамандыктан тазалайт.

Next