logo

Водгук на твор з бядул бондар. Решеба

Водгук на твор з бядул бондар Rating: 8,1/10 795 reviews

Урок беларускай літаратуры ў 10 класе

водгук на твор з бядул бондар

Матыў нешчаслівага кахання можа гучаць у Р. Пад яго паасобнымі вершамі стаіць дата: 1909 або 1910 год. Адказ на пытанне, ці патрэбная такая пакорлівасць, дае тыповы для паэткі Р. Зашчымела ў душы старое раскаянне за Людку, выдуманым каханнем да якой некалі дражнілі яго ў школе, за што ён зненавідзеў і аднойчы пакрыўдзіў гэтую бялявую дзяўчынку з задуменнымі сінімі вачыма. Максім Багдановіч напісаў таксама больш дзесяці вершаў на рускай мове, зрабіў шэраг пераклаў на беларускую мову Авідзія, Гарацыя, П. Хоць бы той пасаджаны дзедам на ўспамін ля дарогі куст язміну, што ўбачыла паэтэса з акна цягніка: Цяпер той куст здаецца дварняком, што некалі ляцеў усім пад ногі, ён за любым бяжыць таварняком, бяжыць.

Next

Бядуля Змитрок

водгук на твор з бядул бондар

Самая драматычная сітуацыя ў жыцці. Выхоўваць у вучняў адмоўнае стаўленне да праяўлення чэрствасці і абыякавасці, да эстэтычнай неразвітасці. Не желая умирать и, не умея выживать любой ценой. Псіхалагічным На якія з пытанняў цяжка было даць адказ ці не змаглі, прыйшлося дадумаць? Настаўнік прапануе групам рабочыя лісты з выявай фрака і просіць удзельнікаў груп працытаваць унутры фрака няўласна-простыя дыялогі бондара, у якіх ён выказвае тое, што б ён хацеў рабіць, праяўляць у сваіх паводзінах. У пэрыяд з 1921 па 1923 гады яшчэ й рэдагуе дзіцячы часопіс «». Па запрашэнні Луцкевічаў Максім Багдановіч амаль усё лета жыў у фальварку Ракуцёўшчына каля Маладзечна.

Next

Дапамажыце калi ласка, напiсать водгук па апавяданню З.Бядулi беларуская мова

водгук на твор з бядул бондар

Праклала поўня сцежку да прысад. Задачы асобаснага развіцця: садзейнічаць далейшаму развіццю ўмення ўспрымаць літаратурны твор на эмацыянальна-вобразным узроўні, прымаць пазіцыю і аргументаваць яе пры правядзенні дыскусіі,садзейнічаць фарміраванню навыкаў аналітычнага чытання, развіццю творчага мыслення; сродкамі матэрыялу ўрока аказаць уплыў на фарміраванне ўнутранага свету вучняў, садзейнічаць выхаванню культуры індывідуальнай і калектыўнай навучальнай дзейнасці уменні слухаць, уважліва адносіцца адзін да аднаго , спрыяць фарміраванню адмоўнага стаўлення да праяўлення чэрствасці і абыякавасці, да эстэтычнай неразвітасці. На выкананне задання адводзіцца 3 хвіліны. Вырашэнне тэмы мастака і мастацтва ў кантэксце сацыяльных праблем. Змест: Будь сам сабою, беларус Уладзімір Казбярук Вершы Аповесці Салавей У дрымучых лясах Апавяданні Сон Анупрэя Пяць лыжак заціркі Злодзей На Каляды к сыну Летапісцы Буслы Мядзведзь Дудар апавяданне старога. Пераклаў зь ідыш на беларускую мову аповесьць «Хлопчык Мотка» 1930 , раман С. Такая яна і ў сваёй творчасці, да якой можна без залішняй аглядкі на ўмоўнасць тэрміну прымяніць эпітэт жаночая паэзія.

Next

Бядуля Змитрок

водгук на твор з бядул бондар

Пачатак літаратурнага шляху Бядулі быў няпросты. Успрымаюць правілы ацэньвання сваёй работы на ўроку. Тагачасная крытыка папракала аўтара за слабую ідэйнасьць твора, недастатковае адлюстраваньне клясавай барацьбы, калектывізацыі. Гэта твор пра рост свядомасці сялянскай масы, сацыялістычнай рэвалюцыяй, пра нялёгкую. Пісьменьнік уваходзіў у , а з 1926 па 1931 гады — у літаратурную суполку «». Вокладка кнігі «Вера, паншчына і воля ў беларускіх народных песьнях і казках». З імем гэтай паэткі, нават з яе нязменна прыгожым праз многія гады знешнім воблікам і голасам, звязана ўражанне прасветленасці, пяшчоты, рамантычна-ўзнёслых адносін да жыцця, эмацыянальнасці і высокай усхваляванасці, якая не можа стрымлівацца ніякімі побытавымі межамі.

Next

Урок беларускай літаратуры ў 10 класе

водгук на твор з бядул бондар

Глечык аберуч ухапіўся за галаву, зацяў вушы, напяўся, з усяе сілы сціснуўся, каб толькі стрываць. Я ўпэўнена, што цяпер вы ведаеце прычыну гэтага. Станоўчыя рысы характару………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па вырашэнні мэтаў урока да 30 мінут Мэта :рашэнне праблемы ўрока з апорай на ўласны вопыт, тэкст, веды па тэорыі літаратуры, пазнаваўчая актыўнасць вучняў. З-за набліжэньня фронту газэта закрываецца лета 1915 г. У гэтых апавяданьнях пісьменьнік малюе тагачаснае цяжкае вясковае жыцьцё, часта без надзеі на будучае. Паднімеце руку, хто з вас ужо ў дадзены момант можа выканаць гэтае заданне? Калі ласка, паглядзіце на змест тэставага задання, якое я вам збіраюся прапанаваць напрыканцы гэтага ўрока.

Next

Планаванне па вучэбным прадмеце Беларуская на 2010/2011 навучальны год

водгук на твор з бядул бондар

Як тое, пра што даведаліся на ўроку, паўплывала на ваша рашэнне? Каб была такая магчымасць, то як бы вы гэтую думку данеслі сваімі словамі для бондара Данілы. Стары Даніла славіўся на цэлую ваколіцу сваімі вырабамі: вёдрамі, начоўкамі, цабэркамі і лыжкамі, якія выходзілі з яго рук моцныя, гладкія і вельмі зграбныя». Беларуская літаратура ў гады Вялікай Айчыннай вайны 1941—1945. У апавяданні «Бондар» 1920 творцам, сапраўдным майстрам выступае чалавек, які робіць начоўкі, вёдры, цэбры, бочкі і іншыя падобныя да іх патрэбныя ў гаспадарцы рэчы. У 1911—1912 гады друкаваў вершы на расейскай мове ў часопісах «На берегах Невы» Пецярбург і « Молодые порывы» Вільня. Там вершы хвалілі, але не друкавалі.

Next

Бядуля Змитрок

водгук на твор з бядул бондар

Ен вырабляе самы прыгожы і ўдалы на ўсю ваколіцу драўляны посуд -Зачытайце, як апісвае Бядуля натхненне, творчы працэс таленавітага майстра. Гэта яго стымулюе для далейшай творчасці. Народны па мудрасці, гэты верш народны і па форме — як дакладна падае напружанне і крыўдны сэнс сітуацыі параўнанне, узятае з фальклору: падсажваў другую на вазок, як купец на карму, г. Баравіковай адчуванне прасветленасці і суладдзя са светам. Фабула 'Веранікі' - успамін аб дзяўчынцы, якая непрыкметна для аўтара, 'ў красе свае вясны' вырасла, абудзіўшы ў душы паэта першае каханне, а з ім - цягу да ідэальнага, прыгожага, да паэзіі. Выкрыццё фашызму як вялікай пагрозы чалавецтву. Трэба ведаць, які брусок — ці цвёрды, ці мяккі, ці гладкі, ці крупчаты — падходзіць да кожнага начыння.


Next

Бядуля Змитрок

водгук на твор з бядул бондар

Баравіковай інтанацыя хутчэй выключэнне ці сведчанне ўнутранага патэнцыялу яе лірыкі. . Аднак абстрагаваная форма, незвычайна спакойная для экспрэсіўнай Р. Раіса Баравікова атрымала спецыяльнасць мастацкага перакладчыка ў Літаратурным інстытуце імя М. Арганізую навучальны дыялог з мэтай высвятлення мастацкіх асаблівасцей твора. У планаванні вызначаецца колькасць гадзін на вывучэнне тэмы, паслядоўнасць урокаў, у тым ліку і ўрокаў, прысвечаных творчым работам.

Next