logo

Кыргызча намаз уйронуу. Орусча уйронуу APK download

Кыргызча намаз уйронуу Rating: 6,7/10 320 reviews

Орусча уйронуу APK download

Кыргызча намаз уйронуу

Имам болгон адам даараты бузулса эмне кылуу керек? Алар Иблистен башкасы Адамга сежде кылышты. Мечиттен азан айткандан кийин үйүндө намаз окуса ал адам үчүн азан жанакааматтын кереги болбойт. Алар — булуттун саябанында өздөрүнө Алла жана периштелер келип, иштер аткарыларын карап турушабы? Орозо тута албай турган адамдар жакырдын тамагын төлөйт. Ал адамдар Жаратуучусун эстөөсү үчүн Өз аяттарын баян кылат. Эки рекеттүү намаз кандай окулат? Парызнамаздарында, сүрөө фатихадан кийин, мурунку эки рекетинде бир сүрөө кошулупокулат. Намазды бир адамдын бетинекарап окуу.


Next

Орусча уйронуу APK download

Кыргызча намаз уйронуу

Алла — сабырдуулар менен бирге» - дешти. Саждадан турар кезде колдору менен жерге таянып күч алууга болбойт. Эгер силер менен согушса, артын карай качышат. Эгер сабыр кылып, такыба болсоңор, алардын кара ниеттигинен эч зыйан тартпайсыңар! Силерге орозо түндөрүндө аялдарыңарга жакындоо адал кылынды. А эгер силер жетимдерге адилетсиздик кылуудан корксоңор, анда өзүңөргө жаккан башка айалдардан экөөнө, үчөөнө жана төртөөнө үйлөнө бергиле. Такыбалар үчүн Алланын алдында алдынан дарыйалар агып туруучу бакчалар бар. Жакшы өсүү менен өстүрүп, Закарийаны ага кепил кылды.

Next

Орусча уйронуу APK download

Кыргызча намаз уйронуу

Бардыгын бир салам менен же эки рекетте бирден салам берүү аркылуу окуса болот. Акыйкатта, Алла бардыгына кудурети жетүүчү! Анткени, Алла — заалымдарды жек көрөт! Алар же асмандагы жамгырлуу булут өңдүү: Анда түнөргөн караңгылык, күн күркүрөө жана чагылган бар , алар өлүмдөн коркуп манжаларын кулактарына тыгып алышат. Бул алардын Алланын аят-кабарларына ишенбегендиги жана пайгамбарларды адилетсиз өлтүргөндүктөрүнөн. Кимде-ким ушул ишти жасаса, чындыгында өзүнө-өзү зулумдук кылган болот. Анын алдында Өзүнүн уруксатысыз ким колдоочулук кыла алат? Сиз намаз убагында эмес башка убактарда намазда тургандай эле туруп алып, китептен карап намаз окууну уйронсонуз болот. Важип амалы аткарылбаса арам, фарз амалы аткарылбаса намаз бузулат.

Next

Орусча уйронуу APK download

Кыргызча намаз уйронуу

Же чатырлары кулаган кыштактан өткөн адамды билесиңби? Kitepti karap okuusa da bolobu namazdy? Ортоңордогу мал-мүлк, байлыкты өз ара арам жолдор менен жебегиле жана күнөө экенин билип туруп адамдардын байлыгынын бир бөлүгүн жешиңер үчүн акимдерге алып барбагыла! Өйдө турганда үчүнчү рекетте Бисмиллах Бисмиллахиррахманиррахим айтылбастан «Субханака» окулат. Өлтүрүлгөндөр үчүн өч алуу да силерге буйрулду : азат адам үчүн — азат адам ; кул үчүн — кул; аял үчүн — аял жазалансын. Алла аны жүз жылга өлтүрүп, анан тирилтип: «Канча убакыт жаттың? О Раббим, кемчиликтерибизди кечиргин, аткарган ибадаттарыбызды, дубаларыбызды кабыл кыл, эй, кожобуз. Аз болсо да, көп болсо да парз кылынган үлүш болуп эсептелет. Алардын кээ бирөөлөрүн жалганчы дедиңер, бир тобун өлтүрдүңөр. Дубада колдорун көкүрөк тушуна параллель кылып көтөрөт.


Next

Орусча уйронуу APK download

Кыргызча намаз уйронуу

Силер эмнегедир жаман көрөсүңөр, бирок ал силер үчүн жакшы. Араңардан кайтыш болуп, аялдарын калтырып кеткендердин аялдары төрт ай он күн күтүшөт. Бири-бириңди кечирүү — такыбалыкка жакыныраак. Куптан намазыны убактысы эки имамдын Имам Абу Юсуф жана Имам Мухаммеддин өкүмү боюнча ишаа-и аввал убагында башталат. Ошондо Алла аларга кубандыруучу , эскертүүчү пайгамбарларды жиберди.

Next

Орусча уйронуу APK download

Кыргызча намаз уйронуу

Алар үчүн бир да жардамчы жок! Бирок ал кеткенденин кийин силер музоого сыйынып алдыңар да, адашуучулардан болдуңар. Бул ибарат ошол нерседен сабак алуу менен менен ойлонгондор үчүн бир насыйкат». Адамдарга — айалдар, балдар, алтын-күмүштөн жыйналган казыналар, күлүк аттар, мал-мүлк жана эгинзарлар кооз көрсөтүлүп, аларга болгон сүйүү менен шөкөттөлдү. Буларда биринчи отурушта фарздагыдай эле «Аттахиййату» гана окулуп, анан үчүнчү рекет үчүн дароо өйдө турулат. Силер кайда гана бурулбагыла, ал жакта Алланын жүзү. Аллага моюн сунган абалда тургула.

Next

Орусча уйронуу APK download

Кыргызча намаз уйронуу

Ал — Асман менен Жердин Жаратуучусу. Убактысы кирүүдөн мурда окулган парыз намазы, парыз намазы депэсептелбейт. Ушул айтылган сөздөрдүн мааниси кандай? Алар-даарат алып, намаз окуй турган адамдынденеси ыпластыктан таза болуу; Намаз окуй турган адамдын кийим-кечектери тазаболуусу, адамдын намаз окуй турган жайы таза болуусу китептерде көрсөтүлгөндөйтуура даарат алуусу жана уят деп аталган мүчөлөрү жабык болууга тийиш, ошондойэле өз убакытты билүү б. Башкача айтканда, катуу буйрук кылынган, сообу көп. А эгер кедей болсо, анда жакшылык менен жесин. Эгер Алла кааласа силерди сөзсүз чарчатмак». Ошондуктан, багымдат намазын биздин сайтта жазылган имсак убактысынан Бишкек шаары үчүн кыш айларында 16 мүнөт, жай айларында 23 мүнөт кечиктирип окуу этияттуу болот.

Next

Орусча уйронуу APK download

Кыргызча намаз уйронуу

Асмандагылар да, жердегилер да Аллага таандык. Булар адашууну туура жолго сатып алгандар. Чындыгында, ыйман келтиришкенден кийин каапыр болгондор жана да каршылыктарын күчөткөндөрдүн тообосу эч качан кабыл болбойт. Эгер аларга камкордук кылсаңар, анда алар силердин бир тууганыңар. Олтурган абалда тизесине таянып, ийилип рүкү кылат, ал эми сажданы мурункудантөмөнүрөөк ийилип аткарууга тийиш.

Next

Орусча уйронуу APK download

Кыргызча намаз уйронуу

Эркектер парз намазды азан жана каамат, имам жана жамаат мененбирге окушат. Бешим, шам, куптан намаздарынын төрт рекеттүү парыздары окшош. Кыямда турганда бир нерсегетаянып түруу. Бирок Алланын жолунан тосуу, Ага каапырдык кылуу, Харам Мечитине жолотпоо, анын жашоочуларын ал жерден кууп чыгаруу — Алланын алдында андан да чоңураак күнөө». Эки беттешкен тайпада силер үчүн белги бар: Бир тайпа Алла жолунда салгылашса, экинчиси — каапыр абалда согушат.

Next