logo

Омузиши намоз бо забони точики. Сайти Китобхои Ислом Бо Точики

Омузиши намоз бо забони точики Rating: 9,4/10 1508 reviews

Download ФАРЗИ АЙН ТОЧИКИ фарзи айни точики APK latest version app for android devices

омузиши намоз бо забони точики

Ҳар кӣ дар ин моҳҳо ҳаҷро бар худ лозим кард яъне, эҳром баст , бояд ки дар аснои он ҷимоъ ҳамхобагӣ накунад ва фисқе аз ӯ сар назанад ва муҷодала накунад. На дигар кавму кабилахои кучиву бумии ин марз. Албатта, шуморо ба андаке тарс ва гуруснагиву бенавоӣ ва бемориву нуқсони дар маҳсулот меозмоем. Иттилоот бояд бошад, дар акси ҳол он зери шубҳа ва ҳазф қарор мегирад. Чун Толут сипоҳро ба роҳ андохт,37 гуфт: «Худо шуморо ба ҷӯи обе меозмояд: ҳар кӣ аз он нахӯрад ё танҳо кафе биёшомад, аз ман аст». Мо Иброҳим ва Исмоилро фармон додем: «Хонаи маро барои тавофкунандагону муқимон ва рокиъону соҷидон покиза доред! Пас аз он дилҳои шумо чун санг сахт гардид, ҳатто сахттар аз санг, ки аз санг гоҳ ҷӯйҳо равон шаванд ва чун шикофта шавад, об аз он берун ҷаҳад ва гоҳ санг аз тарси Худо аз боло ба нишеб фурӯ ғалтад ва Худо аз он чӣ мекунед, ғофил нест! Дар офариниши осмонҳову замин ва дар рафтуомади шабу рӯз ва дар киштиҳое, ки дар дарё мераванд ва мояи суди мардуманд ва дар бороне, ки Худо аз осмон фурӯ мефиристад, то замини мурдаро ба он зинда созад ва ҷунбандагонро дар он барангезад ва дар ҳаракати бодҳо ва абрҳои ромшуда миёни замину осмон, барои хирадмандоне, ки дармеёбанд, нишонаҳост! Бо ин ки китоби Худоро мехонанд, яҳудон гуфтанд, ки тарсоён барҳақ наянд ва тарсоён гуфтанд, ки яҳудон барҳақ наянд.

Next

Download ФАРЗИ АЙН ТОЧИКИ фарзи айни точики APK latest version app for android devices

омузиши намоз бо забони точики

Чун ӯ ва мӯъминоне, ки ҳамроҳаш буданд, аз наҳр гузаштанд, гуфтанд: «Имрӯз моро тавони Ҷолут ва сипоҳаш нест». Ва ҳар кӣ ба рағбат дар он бияфзояд, барояш беҳтар аст ва агар мехоҳед бидонед, беҳтар он аст, ки худ рӯза бидоред. Ва ба ёд оред он гоҳ, ки шуморо аз фиръавниён раҳонидем: шуморо шиканҷаҳои сахт мекарданд, писаронатонро мекуштанд ва занонатонро зинда мегузоштанд. Ва чун бо шумо ҷангиданд, бикушедашон, ки ин аст ҷазои кофирон! Ситамкортар аз касе, ки гувоҳии худро аз Худо пинҳон мекунад, кист? Вазири маориф дар дурохаи ин акида сухан гуфтааст. Ва чун муъомалае кунед, шоҳиде гиред. И как же потом Вы будете изучать Русский язык и работать в России. Дорогие люди, не важно какой шрифт, нашему языку реально чужда кириллица и другие европейские шрифты, очень много проблем связи с этим.

Next

Забони тоҷикӣ — Википедия

омузиши намоз бо забони точики

Худовандо, бар Муҳаммад ва бар хонадони Муҳаммад баракат фуруд овар, ҳамчуноне ки бар Иброҳим ва бар хонадони Иброҳим баракат фуруд овардӣ, ҳаройина бисёр сутудаи бисёр сарфарозидиҳанда туӣ. Ва чун эшонро аз ҷониби Худо китобе омад ва ӯро шинохтанд, ҳарчанд китобашонро ҳам тасдиқ карда буд ва бо он ки аз он пеш хостори пирӯзӣ бар кофирон буданд, ба ӯ имон наёварданд, ки лаънати Худо бар кофирон бод! Агар занонеро, ки бо онҳо наздикӣ накардаед ва маҳре барояшон муқаррар надоштаед, талоқ гӯед, гуноҳе накардаед. Чунон аз дарди хичронат гиристам. Таърихи башарият, махсусан таърихи давлатдории ориёӣ нишон медиҳад, ки давлатҳои бостонии мо ҳамеша кӯшиш мекарданд, ки барои устувор сохтани пояҳои давлатдорӣ ва ба вуҷуд овардану мустаҳкам сохтани давлатдории миллӣ ва ваҳдату ягонагӣ аз унсури забонӣ истифода бурда, барои густариши забони модарии марзу буми хеш тадбирҳои мушаххас андешанд. Лафзи ишқу дилбари гӯйи варо, Ҳарчи мегӯйи, бигӯ. Ва маро ба сӯи беҳтарин ахлоқу хӯйҳо роҳ намой ва ба сӯи беҳтарин хӯйҳо касе ҷуз ту роҳ нанамояд ва зишттарин хӯйҳоро аз ман дур намо, зеро зиштхӯиҳоро ҷуз ту касе дур натавонад кард. Ва ба Исо ибни Марям мӯъҷизаҳо додем ва ӯро ба Рӯҳулқудс яъне, ҷабраил ёрӣ кардем.

Next

ДУОИ КУШОИШИ НАМОЗ.

омузиши намоз бо забони точики

Агар ошкоро садақа диҳед, коре некӯст ва агар дар ниҳон ба бенавоён садақа диҳед, некӯтар аст ва гуноҳони шуморо дур созад. «Эй Парвардигори мо, аз миёнашон паёмбаре бар онҳо мабъус гардон, то оёти туро бар онҳо бихонад ва ба онҳо китобу қуръон ва дигар китобҳои осмонӣ ҳикмат маърифати дин биёмӯзонад ва онҳоро покиза созад ва ту пирӯзманду ҳаким ҳастӣ! Бигӯ: «Мо дини яктопарастии Иброҳимро баргузидем ва ӯ мушрик набуд». Мардоне аз шумо, ки мемиранд ва заноне бар ҷой мегузоранд, бояд, ки дар бораи занони худ васият кунанд, ки нафақаи онҳоро ба муддати як сол бидиҳанд ва аз хона берунашон накунанд. Агар ба он чӣ шумо имон овардаед, онҳо низ имон биёваранд, ҳидоят ёфтаанд. Онон, ки амволи хешро дар шабу рӯз, дар пинҳону ошкор сарф мекунанд, аҷрашон бо Парвардигорашон аст, на бимнок мешаванд ва на ғамгин! Ҳар гоҳ занонро талоқ додед ва мӯҳлаташон қариб омад ё ононро ба ваҷҳи некӯ нигаҳ доред ё ба ваҳҷи некӯ раҳо созед. Эй касоне, ки имон овардаед, магӯед «роъино», бигӯед «унзурно». Пас касоне, ки ҳаҷҷи хона ё умраро ба ҷой меоваранд, агар бар он ду кӯҳ тавоф кунанд, муртакиби гуноҳе нашудаанд.

Next

Реферат Бо Забони Точики Аз Фанни Зоология

омузиши намоз бо забони точики

Ах фани тахлили иктисоди комплекси. Тут очень много противников плавного перехода, есть подозрения что они кроме русского не знают языков. Ва ҳар кас, ки бемор ё дар сафар бошад, ба ҳамон адад аз рӯзҳои дигар. Худо медонист, ки шумо бо хештан хиёнат яъне, дар тарк кардани ҳамхобагӣ бо занонатон дар шабҳои меварзед, пас тавбаи шуморо пазируфт ва шуморо афв кард. На, Худо онҳоро ба сабаби куфре, ки меварзанд, нафрин кардааст ва чӣ андак имон меоваранд! Сипас аз он ҷо, ки дигар мардум роҳ мепаймоянд даста- ҷамъона , шумо низ равона шавед ва аз Худо омурзиш бихоҳед, ки омурзанда ва меҳрубон аст! Бозёфти навиштаи болои зарфҳо аз Нисо дар ин бора шаҳодат медиҳад» — «Забони миллат — ҳастии миллат».

Next

Коидахои Имлои Забони Точики

омузиши намоз бо забони точики

Пас, маро бад-ончи пеш анҷом додаам, биёмурз ва ҳар чи анҷоми ӯро таъхир афгандаам , яъне гуноҳҳои гузашта ва ояндаамро биёмурз ва ҳар чи ба ниҳон кардаам ва он чи ошкоро кардам, маро биёмурз! Ва моли худро, бо он ки дӯсташ дорад, ба хешовандону ятимон ва дармондагону мусофирон ва гадоёну дарбандмондагон бубахшад. Ва ситамкоронро ҳеҷ ёриву мададгоре нест! Сипосро бар ту шумурда наметавонам, ту ҳамчунонӣ ки хештанро ситоиш кардаӣ. Албатта, ин фархангномахои ахди Сосонй дар зинаи аввали фархангнигории ахди ислом таъсири худро гузоштаанд, аммо баъдтар низому усули фархангнигорй, шархи дастурии забони точикй асосан дар зери таъсиру нуфузи забоншиносии араб монд. Дар ин чо танхо шеърхо аз шоирони форсу точик гузошта хохад шуд! Муродов Махмад-мудири бахши экспертизаи забоншиносии Кумитаи забон ва истилохоти назди Хукумати Чумхурии Точикистон. Образованный человек такое не напишет. Хотя я уверен,что образование у тебя не выше 2-го класса кишлачной школы.


Next

Реферат Бо Забони Точики Аз Фанни Зоология

омузиши намоз бо забони точики

Ва онон, ки тавоноии онро надоранд, ҳар рӯзро ба таъом додани мискине бозхаранд26. Ва ҳанӯз он чӣ бар сари пешиниёни шумо омада, бар сари шумо наёмада? Илова бар ин, Сомониён аз забони форсии дарӣ ҳамчун силоҳи сиёсӣ дар баробари тозиён барои расидан ба истиқлолияти комил истифода мекарданд. Ва чун ба онҳо гуфта шавад, ки ба он чи Худо нозил кардааст, имон биёваред, мегӯянд: «Мо ба он чи бар худамон нозил шудааст, имон меоварем». Хангоме, ки мардум дар рузи растохез зинда шаванд дар майдони махшар дар интизори додгохи ъадли илохи мемонанд то чое, ки аз истодан безор мешаванд ва назди хазрати Одам ва Нух ва Иброхим ва Мусо ва Исо ъ мераванд то эшон аз боргохи Худованд барои рахояшон шафоъат кунанд, вале ин паёмбарон аз бими азамати Худованд наметавонанд барояшон шафоъат кунанд ва онгох мардум ба назди паёмбар Мухаммад ъ мераванд ва эшон дар боргохи Худованд барояшон шафоъат мекунанд ва Худованд низ шафоъати эшонро пазируфта ва додгохи бузурги растохез огоз мешавад. На бимнок мешаванд ва на ғамгин! Фарз ду хел мешавад: Фарзи ъайн ва Фарзи кифоя! Ва фазилатро миёни худ фаромӯш макунед, ки Худо ба корҳое, ки мекунед, биност! Худо ҳеҷ касро ҷуз ба андозаи тоқаташ амр намекунад. Сборники на таджикском - исламский сайт.

Next

Сайти Китобхои Ислом Бо Точики

омузиши намоз бо забони точики

Албатта ин чиз ба якин маълум аст, ки хазорон сол пеш илм ва аз чумла илми забоншиносй, ин дурахшоию тобишеро, ки имруз дорад, надошт. » Огоҳ бошед, ки онон худ бехирадонанду намедонанд. Дар катибаи Дориюши бузург дар кӯҳи Бесутун вожаи «ориёӣ» ба маънои забон дида мешавад. TopVideo :: Тарзи Видеоии Китоб Да Маркази Продюсерии Хамсадо Тахия гардид! Ҳар сеи ин забони имрӯза давомгирандагони бевоситаи забони форсии нав, ки ҳамчунин бо номворҳои порсӣ форсӣ ин шакли арабикунондашудаи ин калима аст , форсии классик aдабӣ ё форсӣ дарӣ маъруф аст, мебошанд. Ва ба Исо ибни Марям далелҳои равшан иноят кардем ва ӯро бо Руҳу-л-қудс-таъйид намудем. Худо оёти худро инчунин баён мекунад, то ки ба парҳезгорӣ бирасанд! Онҳоро аз торикиҳо ба равшанӣ мебарад. Ва ин ҳукм барои касест, ки аз мардуми Макка набошад.

Next