logo

Анализ верша я янишчыц любоу мая. Яўгенія Янішчыц. Любоў мая... » Решебник

Анализ верша я янишчыц любоу мая Rating: 8,9/10 143 reviews

Прыкладны план працы над водгукам Тэксты для напісання водгукаў

анализ верша я янишчыц любоу мая

Распачалася дуэль паміж шаснаццаццю камандамі на Кубак Еўропы па футболе. Аб'ектывізаваныя героі гэтых вершаў маюць рэальных прататыпаў, многія з якіх, напэўна, ужо адышлі з гэтага жыцця, але ўвекавечаны ў вершах Я. Цягнік жыцця бяжыць па рэйках смерці, А не шукаем роспачы змагацца; Куплёнай гумачкай адважваемся сцерці Мастацтва. На галоўнай станцыі — Палескай — цягнік не спыніўся. На палях ялянцу гатычныя вежы. Замест тлумачэння слоў, што пададзена ў дужках, запішыце ў пачатковай форме словы, якія адпавядаюць прыведзеным значэнням. Пытанне паўтараецца, становячыся твора, і падключае чытача да актыўнага пошуку адказу.

Next

Творчасць Яўгеніі Янішчыц — Кароткі змест / Краткие содержания

анализ верша я янишчыц любоу мая

Меладычна-напеўная, трывала ўгрунтаваная на глебе народных традыцый, удумлівая і далучаная да трывог свету, яе лірыка нязменна хвалюе і знаходзіць свайго чытача. Тое, напэўна, ў якім Стукалі б сонцу не бавіцца. Выявіце і ахарактарызуйце асноўны прыём, які вызначае структуру і семантыку версета. Фальклор у яго вузкім, філалагічным значэнні — адзін з відаў народнага мастацтва, які адлюстроўвае рэчаіснасць у вобразах, створаных пры дапамозе паэтычных слоў. Вось першая кропля апала над борам, Над гаем.

Next

Как Сергей Понизник пешком ходил к Евгении Янищиц из Барановичей под Пинск, ночуя у случайных людей

анализ верша я янишчыц любоу мая

Б Крыламі насякомых у часе палёту. Гэта дазваляе зрабіць уклад, унесены імі ў развіццё беларускай мовы. Пяцігодкі — у тры гады… Абскакаць захацелася Бога І героямі стаць назаўжды. І вось здарылася так, што неяк у адзін дом зайшоў падарожны і папрасіўся, каб яго пакармілі. Вы, калядачкі, бліны-ладачкі, Ай, люлі-люлі, бліны-ладачкі. Важна звярнуць увагу на асобныя палажэнні крытэрыяў ацэнкі, такія, як адпаведнасць выказвання абранай тэме, лагічнасць і будова выказвання, культура маўлення, дасканаласць прамаўлення.


Next

Прыкладны план працы над водгукам Тэксты для напісання водгукаў

анализ верша я янишчыц любоу мая

Спецыяліст у галіне валеалогіі 7. Я узлажыў рукзак за спіну, а яна паехала на веласіпедзе дадому, у Рудку. Асноўная крыніца жыўлення рэк— атмасферныя ападкі, якія ў цёплы перыяд года сцякаюць непасрэдна пасля выпадзення, у халодны — намнажаюцца на паверхні вадазбораў і сцякаюць пасля раставання снегу. Каб адчуваў: свій чалавек і ты між маніторных лічбаў, слоў і знакаў, каб мог запоўніць вольны час пусты, каб ты, як тое немаўлё не плакаў. Вецер сціх, ды мала суцяшэння. Калі знойдзеш спакой і шчасце, Многія будуць табе зайздросціць. Газеты і часопісы на роднай мове маглі задаволіць густы самых запатрабаваных чытачоў.

Next

Водгук на верш Яўгеніі Янішчыц пакліч мяне. (Нужно больше 15 предложений) Ты

анализ верша я янишчыц любоу мая

Верыць аўтар, што прыйдзе час, калі Раптам сэрцам адчую я, Як не згасла каханне. Паводле агульнапрынятых канонаў тры складовыя часткі выступлення суадносяцца наступным чынам: Уступ 10-15 %; Асноўная частка 75-85%; Заключэнне 5-10%. Крапіва А ва ўсіх сказах Б 1, 3, 4; В 1, 2; Г 2, 3, 5; Д 4, 5. Той, хто займаецца або захапляецца боўлінгам 3. Што ім іхні лёс, Вялікі й суровы? Выпішыце са сказаў словы з арфаграфічнымі памылкамі.

Next

Творчасць Яўгеніі Янішчыц — Кароткі змест / Краткие содержания

анализ верша я янишчыц любоу мая

У дзіравых, астудзіць хатах па нача. Янішчыц, заўсёды спалучаецца з роздумам, удумлівым асэнсаваннем жыцця, узыходжаннем ад канкрэтнай вобразна-пачуццёвай дэталі да абагульнення, абстрагавана-сімвалічнага яе сэнсу. І тут нечакана зірнуў хлапчук на возера — там стаяў велічны горад. Колас і іншыя аўтары, характарызуючы дарэвалюцыйны быт селяніна. Вучні проста засыпалі старшыню журы алімпіяды пытаннямі. А адзін; Б два; В тры; Г чатыры; Д пяць. Каско піша: Я часцінка эямлі, і таму мне балюча, калі нішчацца дрэвы, высыхаюць крыніцы.

Next

Родныя вобразы / Я. Янішчыц / Прагляд верша

анализ верша я янишчыц любоу мая

Лепш бы ты, як раней, межаваў палі І стараўся даць ім — судом і мерай — Хоць валоку якую панскай зямлі. Боль і горыч ад панесеных народам велізарных чалавечых страт трывожыць сумленне М. Я пастаяў хвіліну на рагу вуліцы, па якой, не спяшаючыся па тратуарах, да самых трамвайных рэек плыў людскі паток. На пажоўклы фотаздымак Пакацілася сляза. Другая частка песні была спакайнейшая, але самы спеў яшчэ мацней хапаў за сэрца. І столькі суму, зменлівых трывог, І зманлівых сумленне выпадковасцяў… Асцерагаешся слядоў ад подласцяў? Янішчыц застаецца непераўзыдзенай вяршыняй беларускай паэзіі.


Next

Яўгенія Янішчыц. Любоў мая... » Решебник

анализ верша я янишчыц любоу мая

Заняткі ў школе пачаліся другога верасня. Менавіта ім належыць выключная роля ў стварэнні нацыянальнага іміджу, у падтрымцы роднага слова, у развіцці беларускага мастацтва і ў тым ліку літаратуры. Ах, нуда — не бяда Ў цішыні расстралянай. Гордыя свіцязяне аддалі перавагу гібелі: па іх мальбе горад праваліўся ў бездань і пахаваў заваёўнікаў. Гэтыя веды можна атрымаць на занятках па рыторыцы ці адпаведным факультатыве. Наступіла лета — пара курортнага сезона. Вадзім прызначыў сустрэчу свайму сябру ў раёне дзевятнаццаці гадзін.

Next