logo

Белавежская пушча рэферат на беларускай мове. ТЭОРЫЯ І ПРАКТЫКА МОВЫ Скланенне беларускіх прозвішчаў

Белавежская пушча рэферат на беларускай мове Rating: 6,2/10 1446 reviews

3. Прычыны заняпаду беларускай мовы ў Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі

белавежская пушча рэферат на беларускай мове

Кніга арыгінальная тым, што гісторыямі ў ёй дзеліцца зусім не маці Аксана, а менавіта яе дачка Альжбэта. Разабраць словы па саставу: яблынька падарожнік прыгарад прышкольны клён малады 7. Утварэнне новай беларускай літаратурнай мовы. У канцы ўрока ў вас атрымаецца адзнака. Саломінка, акцёрскі, маліннік, выпрацоўка, пераклад, згустак. На карце вялікага свету Яна як кляновы лісток, Песня гарачага лета, Крынічнай вады глыток.

Next

Беларуская дзіцячая літаратура — Вікіпедыя

белавежская пушча рэферат на беларускай мове

Тут жа, на дне, корпаючыся ў глéі ці хаваючыся ў зарасніках, праводзіць час і лянівы лінь. Палтаран Родныя краявіды Незвычайнай, нейкай новай з выгляду здавалася зараз яму Беларусь. Устаў у словы патрэбныя літары. Спрошчаны пераход прызначаны для перамяшчэння пешаходаў і веласіпедыстаў. У гэты перыяд у Пушчы пачынаюцца працы па ўзнаўленні вольнай папуляцыі зубра 1929 г. Апрануўшыся ў зялёны ўбор, цвітуць беластволыя дрэвы, а майскі ветрык, страсаючы суквецці, клубіць пылком у прыгожа прыбраных зялёных кронах.

Next

Выказванні і вершы пра Радзіму і беларускую мову

белавежская пушча рэферат на беларускай мове

Раскрывае ў сваіх кнігах паэзіі вобразы роднага краю «Матылёчкі-матылі», 1962 г. Басе…н, в…раб…й, бера…, в…рас…нь, біблі…т…ка, від. Падабраць антонімы да прыметніка ў наступных выразах. Усё гэта стварае мікрамоўнае асяроддзе для актыўнай вучэбнай дзейнасці. За два з паловай года ў Германію было вывезена 4,5 млн куб.

Next

Bel Klass

белавежская пушча рэферат на беларускай мове

Адзначце радкі, у якіх усе словы сінанімічныя: 1 дапытлівы, памяркоўны, цікаўны; 4 вясёлы, кампанейскі, дураслівы; 2 гасцінец, бальшак, магістраль; 5 недалёка, блізка, побач. Бусел над Хатынню Памяць аб тых, хто аддаў сваё жыццё ў барацьбе з ворагам, будзе заўсёды жыць у нашых сэрцах. Шматлікія тут таксама ўсходне- і цэнтральнаеўрапейскія віды, радзей сустракаюцца атлантычныя заходнееўрапейскія і зусім нешматлікія паўднёвыя. У 1971 годзе выходзіць знакавая гістарычная аповесць Алеся Якімовіча «Кастусь Каліноўскі», а ў 1976 годзе — «Цяжкі год». Прыпяць утварылася Тураўскае княства, якое было падуладна Кіеву. Якуб Колас яшчэ і апрацоўвае народныя казкі «Дудар», «Як пеўнік ратаваў курачку», «Зайкіна хатка» і інш.


Next

Алімпіядныя заданні па беларускай мове (4 клас)

белавежская пушча рэферат на беларускай мове

Адначасова з тым беларускія пісьменнікі ікнуцца захаваць традыцыі класічных узораў славеснага мастацтва — як стылявыя традыцыі, так і духоўныя. Мае ўсе думы звязаны з табою… 1. Цётка стала пачынальніцай навуковай для дзяцей пісала артыкулы на старонках часопіса «Гутаркі аб птушках»: «Жаваранак», «Пералётныя птушкі» і інш. Азёры — аз я рцо, аз я рышча, воз е ра. А на мяжы поля - блакітныя кропелькі васількоў.

Next

Bel Klass

белавежская пушча рэферат на беларускай мове

Першае слова бяры з падказкі, другое прыдумай сам. Ствараюць паэзію для дзяцей Янка Купала верш «Дзіцячае» , Якуб Колас вершы «За навуку», «Дзед-госць» , верш «Маладая вясна». Але беларусы лічаць бусла сваёй птушкай. Пасля канчатка вайны Пушча перайшла ва ўласнасць Польшчы. Падзёнкі - прывабная здабыча для рыбы.

Next

Беларуская літаратура. 9 клас

белавежская пушча рэферат на беларускай мове

У 2014 годзе выйшлі яшчэ дзве кнігі з серыі — «Авантуры студыёзуса Вырвіча» і «Авантуры драгуна Пранціша Вырвіча». Запішыце слова, у якім на месцы пропуску пішацца ы : 1 за. Рэдактар часопіса Ягоўдзік і сам прысвячаў свае творы роднай прыродзе, закладаючы ў іх фальклорную аснову «Ці вернецца князь Кук», 1993 г. Шматграннасцю таленту адзначыўся Янка Маўр. Якія з іх абазначаюць парныя гукі? Вакол цёмна, лес яшчэ не абудзіўся.


Next

Дыктанты па беларускай мове: просты ўскладнены сказ (Контрольные, тесты, экзамены)

белавежская пушча рэферат на беларускай мове

Падземны — зямля, земляныя, надземны,… Бязвоблачнае — воблака, воблачны, завоблачны, … 2. Вызначце колькасць гукаў і літар у словах. Адна з найбольш папулярных батлеечных пастановак была сцэнка пра Мацея і лекара-шарлатана, якая непасрэдна была звязана з інтэрмедыяй «Мацей і лекар-шарлатан». Сучасная беларуская проза для дзяцей імкнецца па магчымасці задаволіць запатрабаванні кніжнага рынку. Я зноў і зноў да сэрца прыкладаю Твой ліст дубовы — як чароўны лек. Пакружыўся над Хатынню бусел сонечна-пагодлівай вясною: каміны стаяць.

Next

Белавежская пушча — Вікіпедыя

белавежская пушча рэферат на беларускай мове

Яны разам перапісвалі кнігі дзеля асветы народа. Флора грыбоў у цяперашні час прадстаўлена 570 відамі. Па беларускай мове ландыш пераказ па беларускай мове надыход зимы педагогика песня пра зубра сачыненне на тэму няхай раскажа час мнулы. А на знакамiтых азёрах — Нарачы, Свiцязі, Браслаýскi — адпачывае, кажуць, сам Бог. Літаратура эпохі Сярэднявечча Кірыл Тураўскі. Вызначце колькасць літар і гукаў у словах.

Next

Ніва, 49 (3265) 2018

белавежская пушча рэферат на беларускай мове

Быць Беларусам — Гэта значыць Свайго ні гуку не забыць, Усё чужое перайначыць, Каб Беларусі вечнай быць! Крыніца Нам ніколі не памерці ані ў якім горы, — з баявой зямлі не сцерці сінія азёры: нашу Нарач, нашу Свіцязь, Вечалле, Асвею. Нам ніколі не памерці, Не растаць, як свечкі: Прападуць азёры ў свеце — Застануцца рэчкі: наша Ясельда, і Шчара, І Дняпро, і Нёман. Гістарычнае падарожжа для дзяцей» Кастусь Тарасаў, 2000 г. У 1995 годзе выходзіць фотачасопіс «Лесавік» рэдактар і выдавец — , які вызначыў сваёй мэтай экалагічнае выхаванне дзяцей. Самыя прадстаўнічыя роды Carex 38 , Trifolium 14 , Veronica 14 , Salix 13 , Ranunculus 13.

Next