logo

Кыргызча саламдашуу ырлары. Каада

Кыргызча саламдашуу ырлары Rating: 5,4/10 412 reviews

Кыргызча Саламдашуу Создору

Кыргызча саламдашуу ырлары

Денеңден кетсе ысык жан Өлгөндөр кайдан тирилди? Катын, балам чыркырап, Калгандагы кербезим. Санаган сайын кыргызды Эт жүрөгүм зырп этип, Санаага жетпей Көйтүндө Өлөм го дедим тырп этип. Теги: суйуу, жонундо, суйуу жонундо. Бура тарткан кыл аркан Буурул аттын кермеси, Мукам-мукам сайраган Булбул Токоң кербези. Саламдашуу, коштошуу, жар чакыруу, каргыш, алкоо-бата к. Өмүр баяны: Кыргыз элинин акыны, ойчул, комузчу, обон-күү чыгарган чебер Токтогул Сатылган уулу - Кетмен-Төбө өрөөнүнүн Сасык -Жийде айылында азыркы Токтогул районунун Кетмен-Төбө айылы туулган.

Next

Саламдашуу Куз Жонундо

Кыргызча саламдашуу ырлары

Жакын кылып бараткан Ата-бала арасын. Амандык айтып жалпыга саламдашсам жаманбы? Сагымбай Орозбаковдун вариантында Көкөтөйдүн керээзи лирика-эпикалык деңгээлге көтөрүлсө, Саякбай Каралаевдин варианты нда Манастын керээзи көлөмдүү, мазмундуу жана көркөм айтылып, эпостун корутунду бөлүмүнүн окуясынын өнүгүшүндө ролу чоң. Манап менен байларга, Мындан көөнүм ишенбейт. Проход по ссылкам навигации Главня. Алчы болуп жалдырап, Жүргөнүм Кабак жер болду. Мусапыр болуп жүрсөм да, Бул сөзүмдү кайтарбайм. Кара нарча жетелеп, Как талаа менен өтөсүң.

Next

Кыргызча Саламдашуу Создору

Кыргызча саламдашуу ырлары

Жабышат тура куу өлүм, Ушинтип, жалгыз балага. Эки кабат кыл аркан Элик сурдун кермеси, Эл ичинде сайраткан Эсил Токоң кербези. И и еше можете автоматически добавить в ведущие изображения порядком некоторую занятную плоскость будто совершенно симпатичное выражение плоскости на фотках. Көңүлүм билген ашык кыз, Күйгүзгөн дартың кимге өтөт? Саякбай Каралаевдин варианты нда окко учкан чоролорунун сөөгүн жерге тапшырып, алапайын таппай жер жаңыртып, өкүрүп турган Манаска нускалуу сөз таштайт. Суйуу жонундо найдено по запросу кыргызча суйуу ыр саптары.

Next

Саламдашуу кыргызча нооруз жонундо сценариев образец домена

Кыргызча саламдашуу ырлары

Капа болбо, Кадыке, Кайрылбайт эми ал сага. Токтогулдун Совет доорундагы ырлары жөнүндө «Кандай аял тууду экен Лениндей уулду? Интернеттен кыргыз китептерин табуу кыйын экенин, табылса да аларды смартфондордо окуганга ы? Каада-салт ырлары - кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгындагы өз алдынча салттуу жанр. Эл аралык ыры Кыргыз обону скачай нурлан насип жоопсуз суйуу юлия руцкая аппак суйуу. «Кыргызфильм» студиясы тарабынан «Токтогул» көркөм фильми тартылган. Ботолуу нарча жетелеп, Боз талаа менен өтөсүң.

Next

Кыргызча Саламдашуу Создору

Кыргызча саламдашуу ырлары

Эгиз бала көрүнөт, Жетим болсо, кор экен, Бул экөө кимдин уулу болду экен? Обон күүлөрүн комузда эркин кол ойнотуп, темпин, ыргактын жүрүшүнө карата түрдүү мимикага салып, мазмуунун жорго сөздөр менен жамакташтырып ырдап черткен. Ишкушонный Фрэнк, конечно, смог укланица от пули, новраз взял в толк, что деятельность «сигареты». Каран түн түшкөн Бээжиндин Кадимки жолун ким баштайт? Жүрөгүм күйүп кыйноодо Жүргөндөгү кербезим. Жаны жыл майрамы жонундо - Duration: 0:32. Мисалы, ал реалдуу турмушта «Беш каман» деген ыр жаратпаган сыяктуу эле, «Арзымат менен айтышы» да таптакыр болбоптур. Сайт призван помочь подобрать нужные слова, поздравления, пожелания для близких Вам людей и поздравить их со свадьбой, годовщиной, днем рождения, новосельем или профессиональным праздником. Калык, Коргол, Алымкул андан таалим алган.

Next

кыргызча жаны жыл куттуктоолор

Кыргызча саламдашуу ырлары

Кайрат кылгын, Кадыке, Кайраттан башка даба жок, Түрмөдөн келсем мен дагы Каралдым жалгыз бала жок. Каптаган селге кайран баш Баргандагы кербезим. Агарып тандын атышы, кызарып кундун батышы, Эзелтен калган салт экен кыргыздын салам айтышы. Бет алган душман жок болсун , 2. Расскажем очень много интересного про жаны жылга kiggaz кыргызча.

Next

Саламдашуу Куз Жонундо

Кыргызча саламдашуу ырлары

Азамат болот бул экөө Аман жүрүп жетилсе. Байдын колун каратпай, Болсо боло карашкан. Тотудай жаштын кадырын Тозоктуу кудай билеби? Эпосто берендерден ажырап, казаттан кайгылуу кайткан Манаска Каныкейдин көңүл айтуусу кадимки каада-салт ырынын нугунда, салтында түзүлгөн. Чын ажалы жеткенде Өлбөс адам болобу? Бай курусун битирейт Малайдын акын бүт бербейт, Манап алкы бузулду, Мал ордуна киши жейт. Артыма колум чынжырлап, Байлаганда кербезим.

Next

Саламдашуу жонундо ырлар кыргызча

Кыргызча саламдашуу ырлары

Оболонсун ыр менен конулунуз, Узун болсун ылайым омурунуз. Ru Абир Касенов Суйуу кат анекдот апенди: милиция жолдо ылайдан оюнчуктарды жасап ойноп отурган баладан. Айрым учурда салттык саламдашуу ырлары эпостун каармандарынын кулк-мүнөзүнө, пикир алмашуунун багытына ылайык поэтикалык мүнөз алып, байыркы формасын сактап калган. Калың журт, сени тапканда, Кайнаган күнөөм кечилди. Асел Талгат кызы Сиз жонундо ырлар жазбайм эми мен. Ханды көрсөң мактайсың, Кардың тойгон жериңде Кошомат кылып ханыңа Карыпты көрсөң, каптайсың. Адам эмес, карачы, Айбандар сүйөт баласын.

Next

саламдашуу жаны жыл жонундо кыргызча

Кыргызча саламдашуу ырлары

Мисалы, Алтын айдар чок белбоо достум, ала жат, Колоттогу карагат, Кол кармашып кеткенге Кокуй күн Алмам, ала жат сыяктуу салттуу ыр саптарын баатырдык эпостун салмагын көтөрө турган: Алакем, кара жаак айбалта Кайкалатпай ким аштайт? Бул же тигил окуянын маңызын ачып, эмоциялуулугун арттырууга, турмуштук көрүнүштөрдү көтөрүңкү эпикалык-баатырдык маанайда баяндоодо пайдаланылат. Манасчылардын көпчүлүгүнүн репертуарынан орун алып, Көкөтөйдүн ашында чабыла турган тулпарлар, аштагы оюн-зооктун сыпатталышы, жеңүүчүлөргө берилүүчү байгелер жөнүндө кабарлоо өзүнчө бир социалдык, таанытуучуэтнографиялык жана эстетикалык мааниси бар көркөм дүйнөнү түзөт к. Бишкектин Октябрь районунда Улуу Ата-Мекендик согуштун 70 жылдык же. Армандуу ыргакта айтылган Кошойдун Манасты жоктоосу да баатырдык теманы тереңдетип, көркүнө чыгарат. Жибек оңбос болсочу, Жигит өлбөс болсочу, Жигит менен кыз өлсө, Жерге көмбөс болсочу. Салам айтам, жамгырымдын суусу болуп, Салам айтам, кыргызымдын кызы болуп. Аталаш тууган карашпайт, Аман жүрүп жетилсин.

Next